Carregant...
 

Manual d’ús del Portal jurídic del Principat d’Andorra


Botons i fitxes de situació

La legislació inclosa al Portal jurídic del Principat d’Andorra mostra en la capçalera un botó per accedir a la fitxa de situació. La fitxa mostra els detalls del text, dates d’aprovació, de publicació i de vigència, i un recull històric de les modificacions i versions del mateix text disponibles al Portal jurídic, segons la data.

Aquest botó pot ser de colors diferents, depenent de la vigència del document en pantalla:


Botó verd: el text que es mostra és vigent i incorpora, si escau, les modificacions que s’hi hagin fet des que es va aprovar.
Image Image Image


Botó groc: el text que es mostra encara no ha entrat en vigor.
Image Image


Botó vermell: el text que es mostra no és vigent, ja sigui perquè s’ha modificat, o perquè s’ha derogat o reemplaçat per alguna normativa posterior.
Image Image Image Image


Botó blau: s’aplica als documents que des del Portal jurídic no se'n fa un seguiment posterior, tot i no estar explícitament derogats. Per exemple, els textos que modifiquen una altra legislació inclosa al Portal jurídic, quan tot el seu text ha quedat incorporat a la norma modificada. O les lleis de crèdits extraordinaris o suplements de crèdit, un cop acabat l'exercici al qual fan referència.
Image

Mètodes de cerca

Cerca al Portal jurídic

El motor de cerca busca en tot el text dels documents inclosos al Portal jurídic, presenta els resultats pel seu títol en pestanyes diferents, classificant la legislació segons la seva vigència. Els resultats s'ordenen segons la rellevància, considerant l'ordre, la proximitat o la freqüència dels termes cercats.

Admet l’ús d’operadors lògics per refinar els resultats de cerques; podeu utilitzar "AND", "OR", "NOT" o parèntesis per fer una cerca booleana.
Per exemple:
codi AND penal es troben els objectes amb els dos termes.
codi OR penal trobareu objectes amb una de les paraules.

Admet l’ús de cometes dobles (" ") al voltant d'una frase per trobar termes en l'ordre exacte, l’un al costat de l'altre.

Ignora els accents, les majúscules, les preposicions i els articles, així com els termes "Llei" i "Reglament".

Cerca per títol i data

Permet cercar documents segons el títol i incorpora diferents criteris temporals. Cal escriure els termes de la cerca amb l’ortografia correcta, inclosos els accents.

Índex per anys

Presenta el resum de la legislació inclosa al Portal jurídic ordenada per anys.

Documents inclosos al Portal jurídic

Al Portal jurídic del Principat d’Andorra s’hi van incorporant i consolidant:
  • Les lleis publicades des de l’actualitat fins al 2012.
  • Les lleis publicades entre els anys 1989 i 2011, d’acord amb els criteris de vigència i importància de cada text.
  • Reglaments des de l’actualitat fins a l'any 2020.
  • Reglaments publicats entre els anys 1989 i 2019, d’acord amb els criteris de vigència i importància de cada text.


Portal Jurídic del Principat d’Andorra