Carregant...
 

Objecte i contingut del Portal jurídic del Principat d’Andorra

Promotors del Portal jurídic d’Andorra


El Portal jurídic d’Andorra és fruit d’un conveni entre el Govern d’Andorra i el Consell General. El desenvolupament del Portal l’ha dut a terme el Servei del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra conjuntament amb l’empresa A Un Clic, SLU.

La titularitat del domini d’aquest portal, https://portaljuridicandorra.ad, i la gestió corresponen a:

Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
Edifici del Consell General, planta -5
C/ Dr. Vilanova, 15
AD500 Andorra la Vella

Introducció


El Portal jurídic d’Andorra ofereix el dret vigent a Andorra i un seguit de serveis d’informació amb la finalitat de facilitar l’accés i la consulta de la normativa actualitzada.

L’accés de la societat (ciutadania, empreses, judicatura, administracions públiques, etc.) a les normes vigents és un dels principis bàsics de la transparència i la qualitat democràtica.

Actualment, aquest accés només es considera satisfet si és garantit pels poders públics, mitjançant la creació d’un servei públic de difusió del dret vigent. Així, l’informe Mandelkern sobre la millora de la regulació (Comissió Europea, 2001), afirma expressament que “la difusió i disponibilitat pública de la normativa hauria de ser considerada un servei públic” (p. 65) i recomana que “els estats membres i la Comissió han d’intentar establir [...] un servei públic (gratuït o mitjançant el pagament d’una taxa raonable) que doni accés als textos de les lleis i els reglaments dels seus àmbits respectius” (p. 9).

El Portal jurídic d’Andorra contribueix al compliment de les previsions de la Llei 33/2021, del 2 de desembre del 2021, de transparència, accés a la informació pública i govern obert.

1. De la base de dades del BOPA s’alimenta un portal web anomenat Portal jurídic d’Andorra, per mitjà del qual es fa la difusió del dret vigent a Andorra.
2. El portal web incorpora les normes publicades al BOPA amb rang de llei o de reglament, tant en la versió oficial publicada en el BOPA com en la versió consolidada.


Contingut del Portal


Al Portal jurídic d’Andorra s’hi podran consultar normes amb rang de llei i els reglaments publicats a la secció de l’apartat del Govern, de “Reglaments” del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra des del 1989, amb l’excepció dels reglaments de quota de les autoritzacions d’immigració, que es poden consultar únicament al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

De les normes amb rang de llei i dels reglaments, se n’ofereix, a més del text publicat, el text consolidat, que incorpora, en un document únic, les modificacions i correccions que hagi tingut aquella norma al llarg del temps.

Actualment, s’hi poden consultar els textos consolidats següents:

Normes amb rang de llei:
  • Les lleis publicades des de l’actualitat fins al 2012.
  • Les lleis publicades entre els anys 1989 i 2011, d’acord amb els criteris de vigència i importància de cada text.
Reglaments del Govern d’Andorra:
  • Reglaments des de l’actualitat fins a l'any 2020.
  • Reglaments publicats entre els anys 1989 i 2019, d’acord amb els criteris de vigència i importància de cada text.
La consolidació d’algunes normes s’hi anirà incorporant progressivament.

Pel que fa a l’actualització del contingut, els documents amb rang de llei i les normes reglamentàries es carreguen al Portal jurídic d’Andorra posteriorment a publicar-se al BOPA. Les noves modificacions entre normes es donen d’alta el mateix dia o, com a màxim, el dia laborable següent a la publicació de la norma afectada. La consegüent consolidació de textos es publica en un termini de cinc dies laborables, termini que es pot allargar en funció de la complexitat de la consolidació.

Consideracions legals


Els textos consolidats (o versions actualitzades de les normes) que ofereix el Portal jurídic d’Andorra no tenen caràcter oficial ni substitueixen la informació publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, que és l’únic instrument que dona fe de la seva oficialitat i autenticitat.

Per a dubtes i qüestions s'ha de contactar amb el BOPA, per telèfon al 729 410 o per correu electrònic a l’adreça bopa a bopa.ad.Portal Jurídic del Principat d’Andorra