Carregant...
 

Correcció d’errataVist que s’ha constatat un error de transcripció en l’article 5 del Reglament d’ús de l’Auditori Nacional d’Andorra, del 4 de juliol del 2012, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 32, any 24, de l’11-7-2012, es fa públic la correcció d’errata següent:

On hi diu:

Article 5
Preferència d’utilització

Per millorar la gestió a l’hora d’utilitzar l’Auditori Nacional, s’estableix l’ordre de preferència següent:

Activitats organitzades per l’Auditori Nacional d’Andorra (Ministeri de Cultura)
Activitats organitzades per altres ministeris (excepte els centres d’ensenyament)
Activitats organitzades pels comuns
Activitats organitzades per altres entitats públiques
Activitats organitzades per associacions o fundacions culturals
Activitats organitzades per persones físiques o jurídiques
Activitats organitzades pels centres d’ensenyament


Aquest ordre de preferència s’aplica només en cas que dos entitats sollicitin la mateixa data per dur a terme un acte.

Hi ha de dir:

Article 5
Preferència d’utilització

Per millorar la gestió a l’hora d’utilitzar l’Auditori Nacional, s’estableix l’ordre de preferència següent:

Activitats organitzades per l’Auditori Nacional d’Andorra (Ministeri de Cultura)
Activitats organitzades per altres ministeris (excepte els centres d’ensenyament)
Activitats organitzades pels comuns
Activitats organitzades per altres entitats públiques
Activitats organitzades per associacions o fundacions culturals
Activitats organitzades pels centres d’ensenyament
Activitats organitzades per persones físiques o jurídiques


Aquest ordre de preferència s’aplica només en cas que dos entitats sollicitin la mateixa data per dur a terme un acte.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 11 de juliol del 2012

Antoni Martí Petit
Cap de Govern
Portal Jurídic del Principat d’Andorra